Tijdelijk verlaagd BTW tarief

Voor alle werkzaamheden berekend Klussenbedrijf KCC 19% B.T.W. er zijn echter uitzonderingen:

Het laten verbouwen of renoveren van een huis wordt goedkoper. Het btw-tarief op arbeidsloon gaat op 1 oktober 2010 van 19 naar 6 procent. De BTW-verlaging gaat vooralsnog tot 1 juli 2011 gelden.

Met de maatregel, die negen maanden van kracht blijft, wil minister De Jager de woningmarkt en bouwsector stimuleren. Volgens hem zijn extra impulsen nodig omdat het herstel op de woningmarkt nog broos is.

De maatregel geldt overigens alleen voor het arbeidsloon en niet voor de te gebruiken materialen. Ook gaat het om woningen die minimaal twee jaar oud zijn. De verlaging geldt voor alle renovaties die tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 worden opgeleverd.

Met het lagere tarief als ‘profiteer-nu-actie’ hoopt De Jager op een kortstondige verbouwpiek. “Zo’n regeling mag niet te lang duren. Anders gaat er geen effect vanuit.”

De reden om nu met de BTW-verlaging te komen schuilt mede in het vrijvallen van spaarloon. De Jager vindt dat een uitstekende timing: “In september valt voor veel mensen het spaarloon vrij, dat geld kunnen ze ook inzetten voor de verbouwing van hun huis.”

De BTW op het schilderswerk voor particuliere woningen ouder dan 2 jaar is naar 6 % verlaagd.

Deze nieuwe regeling is van kracht geworden op prinsjesdag 2009 !
De BTW verlaging is door de overheid ingevoerd om de werkgelegenheid te bevorderen. Voor de schilder zelf verandert er in principe niets. Het gaat namelijk om een belastingverlaging. Daardoor kan hij dus evenveel tijd en aandacht aan uw huis besteden terwijl het u veel minder kost.

Wanneer is er sprake van een particuliere woning?

Het gaat om woningen die bestemd zijn voor permanente particuliere bewoning
Als een huis voor deel zakelijk wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij een praktijk van een arts) moet minimaal 50% gebruikt worden voor bewoning.
Dat betekent dat bejaardentehuizen, verpleeginstellingen, studentenflats en zelfs kloosters onder de regeling vallen.
Zowel huur- als koopwoningen vallen onder de regeling.
Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinhekken behoren tot de particuliere woningen als zij op hetzelfde perceel liggen.

Wanneer is een woning ouder dan 2 jaar?

Het beginjaar van het bouwjaar van de woning volgens de Wet WOZ is hierbij bepalend. Kortweg kan gezegd worden dat de eerste paal bepaalt of een woning ouder is dan 2 jaar. Als een huis in meerdere fases gebouwd is (bijvoorbeeld bij aanbouw of verbouw) moet tenminste 50% ouder zijn dan 2 jaar. Het is zelfs zo dat het schilderen van een nieuwe aanbouw van een oud huis onder het lage tarief valt.

Reacties zijn gesloten.